VIII edició de la convocatòria d'avaluació de revistes científiques espanyoles 2022

Fundación Española Para la Ciencia y la TecnologíaLa FECYT ha obert la 8a edició de la convocatòria d’avaluació de revistes científiques espanyoles, dirigida a totes aquelles revistes que desitgin aconseguir el Segell de Qualitat FECYT per primera vegada i aquelles que, tenint-lo vigent sense la Menció de bones practiques editorials en igualtat de gènere, vulguin optar-hi.

Les revistes podran participar en el procés d’avaluació per tres vies alternatives:

  1. Les que no comptin amb el Segell FECYT hauran de presentar-se al procés per a l’obtenció del Segell de qualitat FECYT per primer cop.
  2. Les que comptin amb un Segell FECYT el termini de vigència del qual finalitzi el 22 de juliol de 2023 seran avaluades automàticament per la FECYT, sense haver de realitzar cap acció addicional.
  3. Les que comptin amb un Segell FECYT sense la Menció de bones pràctiques editorials en igualtat de gènere el termini de vigència del qual finalitzi el 22 de juliol de 2023 i vulguin optar a ella hauran de presentar-se al procés com si ho fessin per primer cop.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de març de 2023 a les 13.00.

Les revistes URL interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria podran posar-se en contacte amb l’Anna Caellas (acaellas@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació, per a qualsevol consulta.

+info: Bases, Guia d’avaluació

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fecyt2016_13.png