Nova convocatòria de KBBE, el VII Programa Marc fomenta la bioeconomia del coneixement

Nova convocatòria de Cooperation al VII Programa Marc La Comissió Europea ha obert una nova convocatòria de Knowledge Based Bio-Economy (KBBE). El terme Bioeconomia inclou totes les indústries i sectors econòmics que produeixen, gestionen o exploten recursos biològics, com l’agricultura , alimentació, pesca i altres recursos marins, boscos, etc.

 

L’objectiu d’aquest tema és construir una bioeconomia europea basada en el coneixement (KBBE), reunint ciència, indústria i altres actors per potenciar oportunitats de recerca noves i emergents que abordin reptes socials, mediambientals i econòmics. Un exemple d’aquests reptes seria satisfer la demanda creixent per una alimentació més segura, més sana i d’alta qualitat junt amb un ús i una producció sostenible de  bio-recursos renovables.Aquesta nova convocatòria continua dirigint-se a les oportunitats i els reptes associats amb el desenvolupament d'aquesta bioeconomia europea. Aquests reptes, els quals estan tractats en moltes de les estratègies i polítiques de la Comunitat Europea, prenen en consideració la ràpida transformació dels sectors agrícoles, alimentaris i biotecnològics a la vegada que donen suport a la al creixement sostenible i a l’obertura cap a altres països.  Sota el workprogramme de 2009 es potenciarà l’estructura de l’ERA (European Research Area ) a través d’accions específiques, com ara el suport per a una entesa comuna del concepte “cadena d’alimentació transparent” a nivell europeu, així com la recerca en “compostos marins bioactius innovadors per a la indústria europea”.
Pel que fa a la convocatòria FP7-KBBE-2007-1, que va obrir el desembre 2006 i va tancar el maig 2007, van superar els límits d’avaluació 221 de les  414 propostes presentades. D’aquestes 221, se n’han finançat 64. La taxa d’èxit europea va ser d’un 15,5%, mentre que a l’estat espanyol va ser d’un 17,8%. L’estat va obtenir 15.2 M€ de retorn, i Catalunya ocupa el quart lloc dins del rànquing de retorn per comunitats autònomes.
El termini de presentació de sol•licituds s’acaba el 15 de gener de 2008 i la persona de contacte d’aquesta convocatòria és Gisela Coromines   (93 602 22 36).

 

+ info: Convocatòria FP7- KBBE-2009-3 / Altres convocatòries