S’ha obert la convocatòria del programa de 'Formación del Profesorado Universitario' (FPU)

Ministeri de Ciència i Innovació El Ministeri de Ciència i Innovació (Micinn) ha obert una nova convocatòria de les beques i contractes del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU). Es tracta d’un programa predoctoral de formació docent i investigadora. A continuació us detallem el procés de sol•licitud, el qual és individual i es divideix en dos parts.

 

En primer lloc, s’ha d’emplenar i enviar telemàticament el formulari i una sèrie de documentació a través de la web del MICINN. A continuació s’ha presentar en paper la sol•licitud:A - El document generat al final de la sol•licitud telemàtica s’ha d’imprimir i fer signar tant pel candidat o candidata com pel seu director o directora de tesi i el/la representant legal de la universitat.B - Acompanyar-lo de la resta de documentació a presentar en paper que estableix la convocatòria. Recordeu que actualment, els casos de sol•licitants que van presentar sol•licitud a aquesta mateixa convocatòria l’any 2007 i  va ser admesa a tràmit, podran optar a no presentar el DNI, la certificació acadèmica de l’expedient i la declaració de nota mitja
(consultar la relació de sol•licitants exempts de presentar la documentació a la pàgina web del Micinn).

 

Un cop porteu, al Vicerectorat de Recerca i Innovació , la documentació en paper amb les signatures pertinents, es signarà pel representant legal corresponent i s’enviarà des del vicerectorat al Micinn.

ATENCIÓ: Veureu a la convocatòria que tota la documentació ha de ser original o còpia compulsada i no s’accepta la compulsa la nostra compulsa (ni dels centres ni del rectorat), heu de compulsar-ho a la Secretaria General d’Educació de la Generalitat. Requeriments importants a tenir en compte:


La present convocatòria contempla la nova situació dels programes de postgrau (màster i doctorat) adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, el que ha propiciat l’adaptació d’alguns requisits dels candidats i candidates (consulteu apartat III.1 de la convocatoria).

Tingueu a més present que, entre la documentació que s’ha de presentar hi ha el certificat acadèmic que ha d’incloure informació relativa a les assignatures superades, crèdits, qualificacions obtingudes i el curs acadèmic, expressant que “el conjunt d’assignatures i crèdits cursats constitueixin la llicenciatura o equivalent i que el sol•licitant queda facultat per a accedir als estudis de doctorat o de postgrau” (en funció de la ordenació acadèmica per la que s’iniciïn els estudis).


Un cop porteu al rectorat la documentació en paper amb les signatures pertinents, es signarà pel representant legal corresponent i s’enviarà directament des del vicerectorat de recerca al Micinn.

 

Es podran presentar les sol•licituds fins al 24 de novembre. Recordeu que com sempre aquesta convocatòria es vehicula directament a través dels interessats i interessades i és per això que és important que tinguem cura també de les qüestions de forma per a minimitzar els problemes comuns a aquesta convocatòria.La persona de contacte d’aquesta convocatòria és la Laura Lopez (93 602 22 33)

+ info: Informació sol•licituds / Convocatòria