Ajuts de Recursos Humans del MCIN: ajuts Juan de la Cierva 2022

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació (MCIN) ha publicat la convocatòria d’ajuts Juan de la Cierva 2022, per a la incorporació de joves en possessió del títol de doctor/a amb l’objectiu de completar la seva formació investigadora postdoctoral en centres d’R+D espanyols.

Els requisits que han de complir les persones beneficiàries dels ajuts Juan de la Cierva són:

  • Haver obtingut el títol de doctor/a entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022. Per aquelles persones amb més d’un títol de doctor/a es té en compte el primer títol.
  • Sol·licitar la incorporació en un centre de R+D distint a aquell en el que van realitzar la formació predoctoral.
  • No haver presentat sol·licitud als ajuts Ramon y Cajal per la convocatòria 2022.
  • No haver estat beneficiari d’ajuts anteriors de Juan de la Cierva.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’inicia el 24 de gener i finalitzarà el 14 de febrer de 2023 a les 14.00 pel centre de R+D. El termini per emplenar i signar el formulari electrònic de sol·licitud per part de la persona candidata s’inicia el 24 de gener i finalitza el 7 de febrer de 2023 a les 14.00.

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’han de posar en contacte amb la Sra. Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació, abans del divendres 7 de febrer de 2023.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI_27.png