Convocatòria de Recerca Social de la Fundació “la Caixa” 2023

Fundació "la Caixa"La Fundació “la Caixa” ha obert una nova edició de la convocatòria per finançar projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida  per comprendre en profunditat els reptes socials de l’actualitat.

La convocatòria s’adreça a personal investigador en actiu que pugui acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Les persones candidates han de complir els requisits següents:

  • Tenir com a mínim una publicació en una revista del primer quartil (Q1) en els darrers 5 anys, d’acord amb els rànquings del Scimago Journal Rank (SJR) de Scopus o el Journal Citation Reports (JCR) de la Web of Science. Per aquest últim, només els índexs Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index Expanded (SCIE) són considerats.
  • Tenir el títol de doctor/a amb una antiguitat de més de 2 anys abans del termini de la convocatòria (és a dir, abans del 24 de gener de 2021).

Es podrà presentar el personal investigador de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en institucions de recerca sense ànim de lucre d’Espanya o Portugal.

La presentació de propostes s’estructura d’acord amb un procés incremental de dues fases:

  • 1a fase: presentació d’una proposta-resum breu, de tres pàgines com a màxim, que descrigui la idea del projecte de recerca i el repte o els reptes socials abordats, destacant-ne els aspectes originals i innovadors.
  • 2a fase: presentació d’una proposta completa, de 15 pàgines com a màxim, que faciliti informació detallada sobre el projecte i la seva metodologia. En aquesta fase s’hauran d’acreditar els mèrits i l’experiència requerida.

Els projectes a finançar tindran un pressupost concedit de fins a 100.000 € i una durada màxima de 24 mesos. Tant les propostes com tota la documentació requerida s'han de presentar en anglès.

El termini intern de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 23 de gener de 2023.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte el més aviat possible amb en Jaume Condal (jcondal@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.

+info: Convocatòria, Formularis i Documentació

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_laCaixa_2020_21.png