Ajuts de “la Caixa” per estudis de postgrau a l’estranger per l’any 2023

Fundació "la Caixa"La Fundació Bancària "la Caixa" convoca 100 beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), L’Amèrica del Nord o l’Àsia-Pacífic.

Els estudis són de màster, doctorat o recerca predoctoral amb una durada màxima de 24 mesos. La convocatòria comprèn totes les àrees de coneixement, però se n’exclouen els programes de Master of Business Administration (MBA).

S’adreça a totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola o portuguesa.
  • Haver cursat estudis de grau a Espanya o Portugal. Aquests estudis s’han d’haver finalitzat entre en gener de 2014 i el juliol de 2023.
  • Acreditar el coneixement d’una llengua estrangera tal i com s’especifica a les bases.

Els ajuts tenen una dotació econòmica que cobreix la matrícula sense límit d’import, una dotació mensual que varia depenent del país a on es cursaran els estudis i altres despeses com les de desplaçament, instal·lació, assistència a seminaris, etc.

El termini per presentar sol·licituds finalitza l'1 de febrer de 2023.

+info: Convocatòria, Bases

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_laCaixa_2020_20.png