Ajuts de Recursos Humans del Ministeri de Ciència i Innovació

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació (MCIN) ha publicat diverses convocatòries corresponents a l’any 2022 dels ajuts contemplats en el Programa Estatal per a desenvolupar, atreure i retenir talent.

Es preveuen els següents ajuts amb els corresponents terminis oficials:

  • Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors (FPI): presentació de sol·licituds entre el 12 de gener i el 26 de gener de 2023 a les 14.00.
  • Ajuts Ramon y Cajal (RyC): presentació de sol·licituds entre el 19 de gener i el 9 de febrer de 2023 a les 14.00.
  • Ajuts Juan de la Cierva (JdC): presentació de sol·licituds entre el 24 de gener i el 14 de febrer de 2023 a les 14.00. El personal investigador interessat haurà de presentar la sol·licitud com a molt tard el 7 de febrer de 2023 a les 14.00.
  • Ajuts per Personal Tècnic de Suport (PTA): presentació de sol·licituds entre el 26 de gener i el 16 de febrer de 2023 a les 14.00. El termini per a la complementació i firma per la persona participant del formulari de sol·licituds serà des del 26 de gener fins el 9 de febrer de 20233 a les 14.00. 
  • Ajuts Torres Quevedo (TQ): presentació de sol·licituds entre el 31 de gener de 2021 i el 21de febrer de 2023 a les 14.00.
  • Ajuts Doctorados Industriales: presentació de sol·licituds entre el 2 de febrer de 2023 al 23 de febrer de 2023 a les 14.00.

El Programa Estatal per a desenvolupar, atreure i retenir talent canalitza la inversió en recursos humans en R+D+i, des d’ajuts en les seves fases inicials fins a noves formes de contractació per a donar estabilitat al talent emergent i noves maneres de suport a la captació i generació de talent investigador en empreses a través de la col·laboració públic-privada. Inclou els següents subprogrames: el Subprograma estatal de formació, el Subprograma estatal d’incorporació i el Subprograma estatal de mobilitat. 

Les persones o institucions interessades en presentar una sol·licitud s’han de posar en contacte amb Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació tan aviat com els sigui possible.

En aquest i en propers butlletins, es donaran més detalls sobre cadascun dels ajuts convocats.

+info: FPI, Ramon y Cajal, Juan de la Cierva, Personal Tècnic de Suport, Torres Quevedo, Doctorados Industrials, Bases reguladores PEICTI 2021-2023

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI_24.png