La URL substitueix GREC per MERIT: data límit per actualitzar els CV!

MERITL’Oficina de Recerca i Innovació fa un pas endavant en la gestió de la recerca que es duu a terme a la URL, implementant un nou sistema de gestió de la recerca capdavanter, que substituirà GREC en les properes setmanes. T’interessa!

Després de 18 anys utilitzant GREC (proveït per la Universitat de Barcelona), la URL passarà a utilitzar PURE (proveït per Elsevier). Es tracta d’una eina implementada en un gran nombre de institucions d’arreu del món, la qual cosa dona la confiança d’un sistema personalitzat i a la vegada estandarditzat a nivell internacional. La nova eina de gestió de la recerca implementada a la URL, ha estat batejada amb el nom de MERIT - Management Environment for Research, Innovation and Transfer.

El canvi ha estat possible fruit del treball conjunt entre el Vicerectorat de Recerca i Innovació, les oficines de recerca, les biblioteques i els serveis TIC de les institucions que formen part de la URL.

La voluntat és poder migrar a MERIT totes les dades que hi ha a GREC en la mesura del possible. Aquesta migració es farà de forma esglaonada al llarg dels propers mesos. Només es traspassarà a MERIT la informació introduïda a GREC fins el dia 15 de desembre de 2022.

Trobareu més informació sobre com accedir a la nova eina i del procés de migració de les dades en propers butlletins.

Tipus: 
Notícia URL
Recursos
foto_mailchimp: