Publicats els criteris de priorització dels ajuts Joan Oró FI-2023

Universitat Ramon LlullLa URL ha publicat al tauler d’anuncis del web els criteris de priorització de les sol·licituds presentades a la Universitat per a la convocatòria d’ajuts Joan Oró per contractar personal investigador predoctoral en formació per a l’any 2023 (FI 2023).

Tal i com estableix l’article 12.2 de la REU/3385/2022, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) publiquem, en el document adjunt, els criteris de priorització establerts per la Universitat per tal de prioritzar les sol·licituds presentades.

Els directors i les directores de tesi de persones candidates als ajuts, hauran d'acreditar mitjançant un certificat emès per la seva institució, el nombre de tesis doctorals que estan dirigint a data de finalització del termini de sol·licitud. Només s'han de tenir en consideració les tesis doctorals en curs, és a dir, que no s'han defensat.

+info: Criteris priorització URL FI-2023, Convocatòria FI-2023

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: