La Comissió Europea obre una nova convocatòria de Ciència en Societat al VII PM

VII Programa Marc L’evolució des de Ciència i Societat fins a Ciència en Societat, mostra la línea que la Comissió Europea vol seguir en aquest àrea del VII PM. La participació de la societat en la ciència és l’objectiu fonamental d’un àrea que comença amb aquesta convocatòria una fase més madura caracteritzada per menys accions, però més estructurades i amb un impacte major en el marc de l’Espai Europeu d’Investigació.

 

Entre les prioritats temàtiques, la CE es vol centrar en aspectes com ara incrementar les interrelacions entre ciència i societat (Public Engagement in Science) mobilitzant a les organitzacions de recerca i de la ciutadania a nivell local. En aquest sentit, tracten de desenvolupar activitats de promoció de la cultura científica. La promoció de les dones a la ciència serà una altra de les prioritats, així com el debat sobre aspectes ètics i de govern de la ciència, especialment de les noves tecnologies com ara la nanotecnologia. També l’educació de la ciència tindrà una espai important, amb el foment de nous mètodes d’ensenyament com a part de la implementació de l’Informe Rocard.

 

La CE continuarà donant suport al desenvolupament de la recerca i el coneixement en els temes que afecten la ciència i societat. Tanmateix, la major part del programa de treball es centra en finançar accions amb un impacte a nivell de base. Per això preveu la participació d’actors  mediadors entre la ciència i la societat i representants de la societat civil (periodistes, museus, escoles...).

 

El procés d’avaluació serà d’un sol estadi i el termini de presentació de sol•licituds s’acaba el 13 de gener de 2009.  

 

+ info: Convocatòria FP7–Science in Society–2009-1 / Totes les Convocatòries