Oberta la convocatòria “Connecta: de la recerca a la pràctica social”

Fundació "la Caixa"L’Observatori Social de “la Caixa” obre la 2a edició de la convocatòria “Connecta: de la recerca a la pràctica social” amb l’objectiu de promoure la relació i el treball conjunt entre l’àmbit de la recerca i el de la pràctica (sector social i administració pública) i augmentar l’impacte social de tots dos àmbits.

La convocatòria s’adreça a organitzacions de l’àmbit de la recerca i de la pràctica, amb seu i actuació a Espanya, que formin equips mixtos disposats a impulsar conjuntament un projecte amb un objectiu comú que permeti generar un impacte social positiu.

Les propostes presentades hauran d’estar relacionades amb el benestar emocional i la salut mental a Espanya.

Els projectes seleccionats rebran una aportació de fins a 80.000 euros (impostos, despeses indirectes i cànons, si n’hi ha, inclosos) per a cada projecte.

En l’àmbit de la recerca, hi poden participar:

  • Organitzacions vinculades a una universitat
  • Organitzacions inscrites com a centres de recerca en algun registre públic
  • Organitzacions que incloguin la recerca dins els seus estatuts

En l’àmbit de la pràctica, hi poden participar:

  • Organitzacions del Tercer Sector Social o de l’Economia Social (incloent-hi també les organitzacions de segon nivell o superior).
  • Administracions públiques o altres ens públics locals, supramunicipals, autonòmics o estatals.

El termini intern de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 21 de novembre de 2022.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte el més aviat possible amb el Jaume Condal de l'Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@rectorat.url.edu) per tal de planificar el procediment de presentació de sol·licituds.

+info. Web convocatòria ConnectaBases

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_laCaixa_2020_18.png