Noves convocatòries d’acreditació de recerca i recerca avançada de l’AQU

AQU CATALUNYAL’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha obert els terminis de presentació de sol·licituds de les convocatòries d’acreditació de recerca i recerca avançada.

Per a l’emissió de l’acreditació de recerca i l’acreditació de recerca avançada es valoraran els mèrits i l’experiència investigadora efectivament realitzats i acreditats fins a la data de tancament de la convocatòria a la qual es presenti la persona sol·licitant, d’acord amb els criteris publicats per les comissions específiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca al web d’AQU Catalunya.

Els principals apartats que s’avaluaran són els següents:

  1. Les publicacions de qualitat en revistes especialitzades, altres publicacions de caràcter científic o acadèmic i la transferència dels resultats de recerca.
  2. Els ajuts obtinguts per la persona sol·licitant, atorgats amb caràcter competitiu o com a compensació a la recerca d’alt nivell per organismes o institucions científiques.
  3. La direcció i la participació en activitats de recerca, innovació o desenvolupament, i la formació d’investigadors.
  4. Altres mèrits com ara: l’obtenció de premis, mencions honorífiques o guardons a l’activitat investigadora; els informes valoratius emesos per acadèmics de prestigi internacional reconegut; les estades en centres de recerca; etc.

Les sol·licituds s'han de presentar abans del 4 de novembre de 2022, per via telemàtica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, i es necessari disposar de certificat digital per poder fer aquest tràmit. El termini per annexar tota la documentació és de 5 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

Per a qualsevol consulta al respecte, podeu contactar amb la Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL.

+info: OVTInformació Acreditació de recerca, Criteris per l’emissió de l’Acreditació RecercaInformació Acreditació Recerca AvançadaCriteris per l’emissió de l’Acreditació Recerca Avançada, Documentació requerida Recerca, Documentació requerida Recerca Avançada

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: