Convocatòria Ajuts de Consolidació Investigadora 2022

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació (MCI) ha obert la convocatòria d’ajuts per incentivar la consolidació investigadora de personal investigador, nacional i estranger per tal de que puguin desenvolupar la seva carrera professional dins del “Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación (SECTI)”.

Les activitats que es poden finançar en les actuacions d’aquesta convocatòria són:

  1. Incentius per a la creació i cobertura d’una plaça permanent dins de l’àrea de coneixement del/de la investigador/a principal de l’actuació, durant el període d’execució.
  2. L’execució d’un projecte propi de R+D+i liderat per el/la investigador/a principal.
  3. La millora de instal·lacions i equipaments inclosa l’adequació d’espais, renovació de laboratoris i millora dels equipaments necessaris per l’inici o enfortiment de la línia de recerca del/de la investigador/a principal.

Les investigadores o investigadors principals d’aquestes actuacions han de complir un dels dos requisits següents:

  1. Disposar  del certificat I3, que acredita el compliment dels requisits de qualitat  de la producció i activitat cientificotecnològica que implica una trajectòria investigadora destacada.
  2. Haver superat favorablement l’avaluació de la seva activitat cientificotècnica conforme als criteris per ser investigador/a R3 –investigador/a establert/a–, continguts en la Estratègia de Recursos Humans per a investigadores i investigadors de la Unió Europea (HRS4R), en una data posterior al 22 de desembre de 2021

Els ajuts a aquestes actuacions tindran una durada de 2 anys i un pressupost màxim de 200.000 euros.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, s’hauran de posar en contacte amb el Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@rectorat.url.edu) tan aviat com sigui possible.

El termini intern de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 22 de novembre de 2022.

+ info:  Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI_18.png