Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullSusanna Ferran Vila (FCRIB) ha defensat la seva tesi doctoral.

 

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna:

  • Autora: Sra. Susanna Ferran Vila
  • Director: Dr. Josep Antoni Rom Rodríguez
  • Codirectora: Dra. Giorgia Miotto
  • Títol: Cultural Sustainability and the SDGs in the European Union and Andorran cultural policies
  • Data defensa: 09/09/2022
  • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/675640  
foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_249.png