Convocatòria d’Ajuts a Xarxes de Recerca 2022

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació (MCI) ha obert la convocatòria dels ajuts a Xarxes de Recerca corresponent a l’any 2022, en el marc del “Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023”.

La convocatòria té com a finalitat la creació de xarxes de recerca per promoure la complementarietat de capacitats i optimitzar els recursos de recerca existents. D’aquesta forma es generen sinergies entre grups de recerca de diferents institucions.

Les xarxes de recerca poden ser de 3 modalitats diferents:

  1. Xarxes Temàtiques: Constituïdes per investigadors/es enquadrats a la mateixa o similar àrea temàtica de coneixement, en les quals l’IP coordinador/a haurà d’haver dirigit un projecte I+D finançat en les convocatòries del Pla Estatal de I+D+I 2017-2020.
  2. Xarxes ICTS: Constituïdes per representants de infraestructures incloses en el mapa de Infraestructures Científiques i tècniques Singulars (ICTS) vigent.
  3. Xarxes Estratègiques: Constituïdes per representants d’entitats participants en Aliances de I+D+I i Consorcis Europeus de Infraestructures (ERIC).

El període d’execució de les actuacions serà de 2 anys a partir de la data que s’especifiqui a la resolució de concessió. L’import màxim a concedir d’aquests ajuts és de 150.000 €.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, s’hauran de posar en contacte amb Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@rectorat.url.edu) tan aviat com sigui possible.

El termini intern de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 10 d’octubre de 2022.

+ info: Convocatòria

 
foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI_17.png