Primera edició dels “EU Award for Gender Equality Champions”

Comissió EuropeaLa Comissió Europea ha creat un nou premi per reconèixer i celebrar els resultats destacats assolits en la implementació de la igualtat de gènere per part d’organitzacions acadèmiques i de recerca.

El premi té com a objectiu complementar i potenciar l’exigència a les organitzacions d’educació superior i de recerca que sol·licitin a Horizon Europe de tenir en marxa un Pla d’Igualtat de Gènere (GEP) com a criteri d’elegibilitat. Vol ser una eina per avançar en plans i polítiques d'igualtat de gènere inclusius en el marc de la nova agenda política de l'Espai Europeu de Recerca (ERA).

Actuarà com a facilitador de l'agenda de transformació de les universitats establerta en el nou ERA, i en línia amb la nova Estratègia Europea per a les Universitats. El premi també pretén conscienciar la ciutadania sobre la importància d'abordar la igualtat de gènere a les organitzacions acadèmiques i de recerca a través del canvi institucional i incentivar un alt grau de compromís per implementar plans d'igualtat de gènere inclusius.

El premi crearà una comunitat de defensors que pot inspirar altres organitzacions acadèmiques i de recerca a convertir-se en “campions” de la igualtat de gènere.

L'Agència Executiva Europea de Recerca (REA) gestiona el premi i els seus guanyadors són seleccionats per un jurat d'experts independents per a cadascuna de les categories, que són:

  1. Sustainable Gender Equality Champions: organitzacions que poden demostrar un registre d'activitat significatiu i sostingut i un alt nivell d'assoliment mitjançant la implementació del seu Pla d'Igualtat de Gènere.
  2. Newcomer Gender Equality Champions: organitzacions que recentment han començat a implementar un Pla d'Igualtat de Gènere i poden demostrar el major avenç en la seva implementació i resultats aconseguits.
  3. Inclusive Gender Equality Champions: organitzacions que han desenvolupat el Pla d'Igualtat de Gènere inclusiu més innovador abordant les interseccions amb altres categories socials com l'ètnia, l'origen social, l'orientació sexual i la identitat de gènere (LGBTI+) o la discapacitat.

Només es pot sol·licitar una de les categories. Cada premi té una dotació econòmica de 100.000 €. El premi està oberta a universitats, institucions d’educació superior i centres de recerca (públic o privat) que estan en un país de la Unió Europea o dels Països Associats.

El termini per a la presentació de sol·licituds és el 13 d’octubre de 2022 a les 17.00.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb la Ruth Babington, de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu).

+info: European Commission; Funding & Tenders Portal

 
foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_european_comission_77.png