Últims dies per a sol•licitar les beques de mobilitat postdoctoral Beatriu de Pinós

AGAUR Les beques Beatriu de Pinós són uns ajuts de dos anys de durada convocats per l’AGAUR i adreçats a la mobilitat investigadora durant l’etapa postdoctoral. En aquesta convocatòria s’han obert dues modalitats i el seu termini de presentació a l'AGAUR s'acaba el 12 de novembre. Malgrat això, el termini de presentació de sol•licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació de la modalitat B, signada pel responsable del grup d’acollida, és l’11 de novembre.

La modalitat A subvenciona estades de recerca a l’estranger, sense incloure l’estudi de cursos de postgrau, màsters universitaris i les estades a la mateixa institució on s'ha fet i/o obtingut el títol de doctorat. A més, les persones sol•licitants han de, o bé tenir el títol de llicenciat/ada, arquitecte/a o enginyer/a d'una universitat del sistema universitari català; o bé tenir el títol de doctor/a d'una universitat del sistema universitari català i haver residit a Catalunya durant un període mínim de 8 anys.

El termini de presentació de sol•licituds a l’AGAUR és el 12 de novembre. Tot i que fins la segona fase, no és necessari que les persones candidates presentin el vistiplau institucional, us agrairem que les persones que sol·licitin aquest ajut ens presentin també la documentació a  l’Oficina de Recerca i Innovació a efectes informatius, especialment per a poder incidir davant l'administració en cas de dubte.

La modalitat B ofereix ajuts a entitats, situades a Catalunya que duguin a terme activitats de recerca o innovació, que fomentin la contractació de personal investigador postdoctoral. L’estada no és podrà fer a la mateixa institució on s’ha fet el doctorat ni a la universitat on s’ha obtingut el títol de doctor/a, excepte en el cas que la persona candidata hagi realitzat una estada postdoctoral a l’estranger, per un període mínim de dos anys. A més, durant la seva etapa postdoctoral, no pot haver tingut cap vinculació amb l’entitat receptora o amb el grup d’acollida, excepte en el cas que estigui realitzant una estada postdoctoral a l’estranger i completi un període mínim de dos anys en el moment d’incorporar-se a l’entitat.

El termini de presentació de sol•licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació de la modalitat B, signada pel responsable del grup d’acollida, és l’11 de novembre.

Per últim, cal recordar que les persones candidates només podran constar en una sol•licitud, independentment de la modalitat. De la mateixa manera, les persones que ja han gaudit d’una beca Beatriu de Pinós, no podran demanar-la una altra vegada per a la mateixa modalitat.

La persona de contacte d’aquesta convocatòria és Laura López (93 602 22 33).

+ info: Convocatòria BP2008 / AGAUR