Ampliació del termini del Call for papers del Ramon Llull Journal of Applied Ethics

Càtedra EthosEl Ramon Llull Journal of Applied Ethics amplia el termini per rebre articles en anglès sobre ètica aplicada per al seu número 14, que la Càtedra Ethos-URL, amb la col·laboració de l’Institut Borja de Bioètica, compta publicar el juny 2023.

La revista publica articles d’investigació originals sobre qualsevol aspecte d’ètica aplicada, principalment ètica organitzativa, ètica de les professions, bioètica, ètica empresarial, bioètica, ètica dels mitjans de comunicació, ètica de l’educació i responsabilitat social corporativa.

Els articles poden tractar sobre qualsevol dels següents temes:

  • Fonaments teòrics de les ètiques aplicades
  • Recerca empírica que mostri l’impacte que l’ètica aplicada té en el nivell global i en el local
  • Estudis de casos que explorin les diferents dimensions de la bioètica, l’ètica empresarial, l’ètica dels mitjans de comunicació i l’ètica de les organitzacions

La revista està indexada a Scopus, CARHUS +, The Philsopher’s Index, Caspur, Dialnet, DOAJ, EBSCO Publishing’s Electronic Databases, Health & Wellness Research Center, Health Reference Center Academic, Hinari, Index Copernicus, OpenJGate, PrimoCentral, ProQuest, SCOLOAR, SIIC databases, Summon by Serial Solutions, Ulrich’s International Periodical Directory.

Es publica en obert a través del portal RACO.

Les persones autores hauran d’enviar l’article complet en anglès, amb un resum d’unes 300 paraules i paraules clau a l’adreça electrònica gmarti@rectorat.url.edu.

Cal incloure una pàgina de presentació amb el nom del/s autor/s, el títol, l’afiliació i la informació de contacte. Es suggereix una extensió d’entre 5.500 i 7.000 paraules. Es recomana emprar la font Times New Roman 12 i un espai interlinear d’1,5. Pel que fa a l’estil, convé seguir les indicacions de la revista Ethics (University of Chicago Press).

El termini de recepció de propostes finalitza el 31 d’octubre de 2022.

+info: Ramon Llull Journal of Applied Ethics al RACO

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url_ethos_4.png