Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre educació i societat

Fundació "la Caixa"L’Observatori Social de la Fundació la Caixa ha publicat la convocatòria per donar suport a projectes de recerca en ciències socials en què es facin servir dades d’enquestes quantitatives sobre l’educació i la societat a Espanya.

La finalitat d’aquesta convocatòria és finançar projectes de recerca originals i de base quantitativa sobre temes d’especial rellevància en el context socioeconòmic actual.     Tindran particular interès les propostes que estudiïn els reptes actuals de l’educació. S’admetran com a objecte d’estudi totes les tipologies d’educació i tots els rangs d’edat.   

Els projectes es basaran en una enquesta quantitativa contractada i finançada directament per la Fundació la Caixa. A més a més, els projectes tindran una aportació econòmica addicional de 30.000 euros com a màxim en el pressupost. S’haurà de lliurar un article divulgatiu inèdit de la seva autoria en els 8 mesos posteriors a la data de resolució de concessió del projecte.

Tota la documentació s’haurà de presentar en anglès i el termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca de la URL finalitza el 4 d’octubre de 2022.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb el Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@recerca.url.edu) tan aviat com sigui possible.

+ info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_laCaixa_2020_16.png