Guia del participant d’Horitzó Europa

Oficina Europea del Ministeri de Ciència i Innovació El Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), en col·laboració amb el Ministeri de Ciència i Innovació (MCI), han elaborat la “Guía del participante en Horizonte Europa”. Et recomanem!

L’objecte de la guia és proporcionar informació general del programa Horitzó Europa, Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea pel període 2021-2027, així com informació sobre el procés de participació en el programa.

La guia consta de quatre parts i diversos annexos. La primera part està dedicada als aspectes descriptius del programa, els pilars, les tipologies d’accions susceptibles de rebre finançament i les condicions generals de participació. La segona part, tracta sobre les associacions europees i les Missions. Les dues darreres parts resumeixen el provés de participació, des de la detecció de la idea, l’elaboració i presentació de la proposta i la posada en marxa del projecte, passant pel procés d’avaluació de propostes i la preparació i signatura de l’acord de subvenció del projecte amb la Comissió Europea.

+info: Guía del participante en Horizonte Europa

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_horizonte_europa_1.png