Convocatòria de Projectes de Recerca en matèria de Gestió de la Biodiversitat

Fundació biodiversidadLa Fundación Biodiversidad ha publicat la convocatòria per a l’any 2022 d’ajuts a Projectes de Recerca en matèria de gestió de la biodiversitat, a càrrec dels fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Aquests ajuts financen projectes de recerca que promoguin l’aplicació del coneixement científic per a la presa de decisions en la planificació i gestió de la biodiversitat i que estiguin emmarcats en les següents línies de recerca:

  • Transició energètica i biodiversitat terrestre i marina.
  • Biodiversitat marina i espais marins protegits.
  • Foment de la infraestructura verda, la connectivitat i la restauració ecològica.
  • Desertificació, degradació i restauració de terres.

Els projectes s’iniciaran amb la data de la resolució de la convocatòria i com a màxim finalitzaran el 31/12/2025. El pressupost per projecte serà com a màxim de 300.000 euros.

Les sol·licituds es podran presentar de forma individual o en forma d’agrupació amb un nombre màxim de 4 entitats on una de les entitats farà de representant o coordinadora. Cada entitat podrà presentar com a màxim una sol·licitud com a entitat coordinadora per cada una de les 4 línies de recerca de la convocatòria.

El termini intern de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca de la URL finalitza el 10 d’octubre de 2022.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, s’hauran de posar en contacte amb el Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@rectorat.url.edu) el més aviat possible per a gestionar la documentació que es demana.

+ info:  Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_biodiversidad.png