Recordatori: Convocades les Beques de Col·laboració per al curs 2022-23

Ministerio de Educación y Formación ProfesionalContinua obert el termini per a sol·licitar una beca de col·laboració amb un departament universitari de la URL per al curs acadèmic 2022-23. Ets estudiant de darrer curs de grau o començaràs un màster el curs vinent? T’interessa!

El Ministeri d’Educació i Formació Professional convoca les Beques de Col·laboració amb departaments universitaris pel curs acadèmic 2022-23.

Aquestes beques, d’una durada de 7,5 mesos, estan adreçades a estudiants que en el curs 2022-23 facin el darrer curs de grau o el primer curs d’un màster universitari oficial. Les beques tenen com objectiu que els estudiants puguin iniciar-se en tasques d’investigació relacionades amb el seu àmbit d’estudi, amb una dedicació total de com a mínim 420 hores. Per poder accedir a les beques cal tenir una nota mitjana d’expedient mínim, segons les següents àrees de coneixement:

  • 7,25 en Enginyeria, Arquitectura i ensenyaments tècnics.
  • 7,70 en Ciències, Ciències Experimentals, així com per Ciències Socials i Jurídiques..
  • 7,80 en Ciències de la Salut.
  • 8,00 en Art i Humanitats.

Enguany s’han assignat a la URL dues beques, que es distribuiran segon l’ordre de priorització de departaments següent (preferiblement una beca per a cada departament):

  1. Departament de Psicologia.
  2. Departament d’Enginyeria.

En el cas d’una eventual insuficiència de candidats per a les beques inicialment assignades a dites departaments, les beques es distribuiran en el següent ordre de priorització (preferiblement una beca per a cada departament):

  1. Departament de Química Orgànica i Farmacèutica.
  2. Departament d’Empresa i Tecnologia.
  3. Departament de Química Analítica i Aplicada.

Com a requisits per poder optar a la beca, cal complir amb els mínims de nota mitjana i de crèdits superats que es detallen a la convocatòria. L’import de casa beca serà de 2.000 euros.

El termini per presentar les sol·licituds a través de l’aplicació web del Ministeri i lliurar la documentació al Rectorat de la URL finalitza el 20 de setembre de 2022. La documentació es podrà presentar en paper al registre del Rectorat (c/ Claravall 1-3, 08022 Barcelona) o bé al correu electrònic de contacte si els documents tenen signatura electrònica qualificada.

Les persones interessades en aquesta convocatòria es poden posar en contacte amb la Ruth Babington de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu).

+info: Convocatòria, Web Becas Colaboración MEFP, Instruccions URL

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MEFP_10.png