El canvi climàtic i la sosteniblitat centren la nova convocatòria de medi ambient del VII PM

Subprograma Cooperation del VII Programa Marc La Comissió Europea ha obert una nova convocatòria de l’àrea de Medi Ambient del VII Programa Marc. Aquesta àrea temàtica s’inclou al programa Cooperation i el seu objectiu és promoure la gestió sostenible de l’ambient natural i dels seus recursos. En aquest sentit, la novetat principal consisteix en l’enfocament sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències, especialment energètiques.


Aquest programa tracta de fomentar, amb un enfocament integrat, el coneixement de la interacció entre biosfera, ecosistemes i activitats humanes i mitjançant el desenvolupament d’instruments i serveis tecnològicament innovadors. En aquesta línea, la prioritat de l’any 2009 és l’adaptació de les variacions climàtiques i ambientals, amb particular atenció a la sostenibilitat de les àrees urbanes i de les zones de costa i tenint en compte les implicacions socioeconòmiqes.

Alguns dels topics destacats de la convocatòria són l’estudi de les dinàmiques climàtiques, l’observació de les amenaces sísmiques, la sostenibilitat d’edificis o el desenvolupament de processos d'anàlisis de las propietats tòxiques dels químics. Les propostes s’avaluaran en una fase única i es finançaran a traves de esquemes de finançament diferents en funció de la finalitat del projecte.

El termini de presentació de sol•licituds es tanca el proper 8 de gener de 2009 i la persona de contacte d’aquesta convocatòria és Veronica Colombo (93 602 22 32 ).


+ info: Convocatòria Medi Ambient (FP7–ENV-2009-1) / Calendari de convocatòries