Ajuts per a la realització de “Investigaciones Feministas, de Género y sobre Mujeres” 2022

Instituto de las mujeresEl Instituto de las Mujeres (IMs), organisme adscrit al Ministeri d’Igualtat, ha publicat la convocatòria de subvencions pel desenvolupament de projectes de recerca feministes, de gènere i dones corresponent a l’any 2022.

Els projectes s’hauran d’enquadrar en una de les següents línies de recerca:

  • Democratització feminista, participació política i jurisprudència per a la igualtat.
  • Dones, treball, i participació econòmica per a la igualtat.
  • Dones i igualtat des de una perspectiva inter seccional.
  • Drets humans de les dones en el procés de globalització i cooperació internacional per a la igualtat.
  • Dones i crisi ecològica.
  • Dones, tecnologia i igualtat de gènere en R+D+i.
  • Participació i Igualtat en la cultura i la comunicació.
  • Salut integral de les dones i drets sexuals i reproductius.
  • Educació en igualtat i coeducació.

Els projectes subvencionats s’hauran de desenvolupar entre el 1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. L’import màxim a finançar per cada un dels projectes seleccionats serà de 30.000 euros.

El termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca de la URL finalitza el 28 de juliol de 2022.

Les persones interessades en presentar-se a aquesta convocatòria hauran de contactar, tan aviat com sigui possible, amb el Jaume Condal (jcondal@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.

+ info: Convocatòria, Formularis

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_minis_igualdad-instituto_mujeres.jpg