El 29 d’octubre s'acaba el termini per a presentar al VRI sol•licituds per a Accions Complementàries

Ministeri de Ciència i Innovació Les Accions Complementàries 2008 a projectes d’investigació fonamental no orientada són uns ajuts adreçats a diferents tipus d’actuacions, de qualsevol àrea temàtica, que s’hauran d’executar en un any. Aquestes ajudes del Ministeri de Ciència i Innovació (Micinn) subvencionen accions com per exemple la preparació de propostes per al VII Programa Marc o la promoció dels estudis de gènere. A continuació us detallem el contingut d’algunes de les diferents modalitats:

 

La convocatòria detalla el finançament de cinc modalitats que inclouen, entre d'altres, l’organització de congressos, seminaris i jornades de caràcter cientificotècnic (seran d’especial interès la divulgació de l’any 2008 com l’Any Internacional del Planeta Terra); activitats en vaixells oceanogràfics i de l’Antàrtida; la preparació de propostes per la participació en el Programa Marc: Aquesta modalitat dóna suport als grups que ja participen al programa i, també, als grups de recerca que estiguin preparant un projecte per al 7è Programa Marc. En aquest cas amb el finançament d'accions com ara viatges, material...


Per últim, també es financen accions de política científic i tecnològica. En aquest últim apartat seran considerades d'especial interès les accions destinades a promocionar els estudis de les dones, feministes i de gènere.


El personal investigador interessat haurà d’enviar la documentació com a molt tard el dia 29 d'octubre, per tal de revisar-la i tramitar la signatura del Vicerector de Recerca i Innovació de la URL. La persona de contacte d’aquesta convocatòria és Laura López (93 602 2232).

 

+ info: Accions Complementàries / Convocatòria