Subvencions a projectes de recerca relacionats amb els trastorns del joc

Ministeri de ConsumEl Ministeri de Consum ha obert la convocatòria de subvencions pel desenvolupament de projectes de recerca científica relacionats amb la prevenció dels trastorns del joc, amb els efectes d’aquests trastorns o amb els riscos associats a aquesta activitat.

Els projectes s’hauran d’enquadrar en una de les següents línies de recerca:

  • Detecció primerenca de participants amb un comportament de joc de risc.
  • Dany individual, familiar o social associat a les activitats de joc.
  • Mecanismes, instruments o processos de minimització de les conseqüències negatives associades a les activitats de joc.
  • Relacions entre el sector dels videojocs i el de les activitats de joc.
  • Característiques estructurals de les loteries, els jocs d’atzar, el pòquer i les apostes.
  • Impacte de gènere en els comportaments de joc de risc o de major gravetat.

La data d’inici d’execució dels projectes subvencionats no podrà ser anterior al 1 de gener de 2022 i la data final d’execució com a màxim serà el 30 de juny de 2023.

El termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL finalitza el 14 de juliol de 2022.

Les persones interessades en presentar-se a aquesta convocatòria hauran de contactar, tan aviat com sigui possible, amb el Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@rectorat.url.edu).

+ info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_minis_consum.png