Convocatòria d’ajuts per a xarxes d’R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència de resultats de recerca (2021)

AGAURL’AGAUR ha obert una nova convocatòria de xarxes d’R+D+I, de caràcter transversal, amb vocació d’esdevenir referents sectorials en la generació de solucions disruptives i la promoció de la valoració de l’impacte econòmic i social dels resultats de la recerca.

El seu objectiu és el de dur a terme actuacions de valorització i transferència de coneixement que ultrapassin les possibilitats de les unitats de valorització i transferència de les universitats o centres de recerca.

Les xarxes han de contribuir a l’augment del nivell de maduresa tecnològica (Technology Readiness Level, TRL) així com el nivell de maduresa comercial (Business Readiness Level, BRL) de les tecnologies o els coneixements sorgits dels grups que la integren.

Les xarxes d’R+D+I han d’estar integrades per:

 • Un mínim de cinc grups de recerca.
 • Un mínim de tres entitats participants diferents.
 • Una entitat coordinadora (vehicula tota la despesa).
 • Poden adherir-se empreses, associacions d’empreses i altres entitats d’especial rellevància en el sector productiu (però no seran considerades entitats participants).

Els equip de les xarxes d’R+D+I han d’estar formats per:

 • Persona directora de la xarxa d’R+D+I (vinculada a l’entitat coordinadora).
 • Persona promotora (contractada per l’entitat coordinadora).
 • Personal de suport (contractat per l’entitat coordinadora).
 • Persones responsables dels grups de recerca.
 • Persones integrants dels grups de recerca.

Activitats subvencionables:

 • Identificació de resultats de recerca amb potencial de transferència.
 • Confecció de la cartera de productes i serveis susceptibles de ser valoritzats
 • Assessorament en el procés de valorització i transferència.
 • Estudis de mercat i activitats que permetin conèixer el potencial de comercialització de la tecnologia o coneixement.
 • Estudis de patentabilitat.
 • Formació específica lligada directament a activitats concretes del programa de valorització i transferència.
 • Suport a activitats que permetin augmentar significativament TRL i el BRL (en cap cas activitats de validacions tecnològiques).
 • Pla de comercialització de la tecnologia o coneixement i activitats que permetin validar amb dades reals el model de negoci.
 • Suport en l’elaboració de l’estructura financera i en la cerca d’inversors i socis per EBTs (Empresa de Base Tecnològica).
 • Suport a la coordinació de projectes de valorització i transferència entre diferents entitats.
 • Altres actuacions per impulsar i donar suport a la transferència com comunicació i divulgació.
 • Tasques d’organització per a la realització de les activitats.

La durada de les xarxes d’R+D+I serà de 3 anys amb l’inici a 1 de gener de 2023. L’import de cada ajut serà d’entre 300.000 i 1.000.000 euros.

El termini per informar a l’Oficina de Recerca i Innovació de l’interès per a presentar una proposta a aquesta convocatòria finalitza el 27 de juny de 2022.

Les persones interessades en presentar-se a aquesta convocatòria com a director/a de la xarxa o membres de la xarxa caldrà que es posin en contacte amb la Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible per a gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: BasesConvocatòriaweb AGAURResum AGAUR i FAQsDocument identificatiu, Memòria, Guia de presentació AGAUR