La Generalitat ofereix ajuts per a projectes de recerca en l’àmbit jurídic

Generalitat de Catalunya La Generalitat de Catalunya, a través del Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada, ha obert una convocatòria d’ajuts adreçada a la recerca en l’àmbit jurídic. Amb aquest acció es subvencionen projectes d’estudi i anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia i el dret civil català.

 

El període en què s'han d'executar les recerques se circumscriu a l'any 2009 i els ajuts per fer-ho es concediran individualment o a l'equip investigador que s'ajusti a qualsevol de les dues modalitats que s'esmenten.

L’ajut distingeix dues modalitats:

A - Personal de les diferents administracions públiques de Catalunya, sigui quina sigui la seva vinculació, llevat del professorat universitari, i professionals d'entitats públiques o privades sense afany de lucre que col•laborin amb l'Administració

B - Professorat universitari, els estudiants universitaris de 3r cicle i els professionals liberals que treballin en l'àmbit de la justícia que visquin, treballin o estudiïn en el territori de Catalunya.


El termini de presentació de sol.licituds és el 8 de novembre de 2008.+ info: Bases