Convocatòria d’ajuts per al foment de la cultura científica a Catalunya

Fundació Catalana per a la Recerca i la InnovacióLa Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació convoca ajuts per a projectes, activitats o iniciatives innovadores que apropin el coneixement científic i tecnològic a la ciutadania.

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts per fomentar i enfortir la cultura científica a Catalunya en català. Es destinaran els ajuts a la realització de projectes, activitats o iniciatives innovadores que apropin el coneixement científic i tecnològic a la ciutadania. Es farà especial atenció a l’impuls del talent jove i a la innovació en el foment de la cultura científica. Cada persona beneficiària podrà optar a un ajut d’un màxim de 15.000 euros.

Els ajuts s’organitzen en dues categories:

  1. Categoria talent consolidat (majors de 40 anys)
  2. Categoria talent jove (menors de 40 anys)

Les propostes per les quals es sol·licita l’ajut han de complir els requisits següents:

  • Complir amb la finalitat d’aquesta convocatòria, és a dir, han de servir per a apropar el coneixement científic i tecnològic a la ciutadania.
  • Han de ser propostes de nova creació, en el sentit que no hagin estat executades ni presentades al públic amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud d’ajut.
  • Ús de la llengua catalana en tot material escrit, gràfic, oral i audiovisual que la proposta contingui. S’hi podran incloure, de manera complementària, altres llengües a més del català en la proposta.
  • L’activitat o acció contemplada en la proposta presentada ha de tenir prevista la seva realització durant el període d’execució comprès des de la data de publicació de la resolució definitiva de concessió dels ajuts fins al 25 de juny de 2023.
  • Els continguts que contempli la proposta han de provenir de fonts fiables i es fonamentin en l’evidència científica.
  • En el cas d’activitats presencials, s’han de fer a territoris de parla catalana.
  • El seu contingut ha d’estar exempt del llenguatge o d’actituds sexistes o discriminatòries.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de juny de 2022 a les 14.00.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l’Anna Caellas de l’Oficina de Recerca i Innovació (acaellas@rectorat.url.edu).

+info: Bases, Preguntes freqüents, Presentació de sol·licituds