Preanunci de les primeres convocatòries de salut de l’Innovative Health Initiative i jornada informativa

Innovative Health InitiativeLa Innovative Health Initiative (IHI) és una associació públic-privada de la UE que finança la recerca i la innovació en salut, i que ha anunciat les primeres convocatòries i una jornada informativa per aclarir dubtes i afavorir la cerca de socis.

L’IHI té previst llançar dues convocatòries de propostes alhora: una convocatòria d'una sola fase i una de dues etapes. D’aquestes primeres convocatòries ja hi ha publicats els esborranys, amb l’objectiu de donar als potencials sol·licitants més temps per començar a construir un consorci i redactar una proposta:

IHI call 1 (convocatòries d’una fase):

IHI call 2 (convocatòries de dues fases):

Per tal de donar suport al llançament d’aquestes convocatòries, resoldre dubtes i afavorir el networking, l’oficina IHI organitza una jornada a Brussel·les el 14 de juny de 2022, es podrà participar de forma presencial o virtual i les inscripcions ja són obertes.

+info: Preanunci, Kick-off event