Ajudes a la recerca en ciències de la vida i de la matèria

Fundación Ramón ArecesLa Fundació Ramón Areces convoca el XXI Concurs Nacional per a l'adjudicació d'Ajudes a la recerca en ciències de la vida i de la matèria per la promoció de la recerca a l’estat espanyol.

Aquest concurs està adreçat especialment a personal investigador jove de nacionalitat espanyola a qui aquest ajut permeti impulsar la seva recerca.

Els projectes hauran de tenir una durada de tres anys i la quantitat màxima sol·licitada no podrà excedir els 160.000 euros.

Cada equip investigador podrà presentar una proposta, en la qual s’haurà d’indicar el tema al que desitja concursar. Els temes han de ser un dels següents:

  • Malalties minoritàries (o rares).
  • Teràpia personalitzada, immunoteràpia i càncer.
  • Infecció: alerta precoç, prevenció i tractament.
  • Envelliment i malalties neurodegeneratives.
  • Diàleg intercel·lular e Interactoma: implicacions patològica.
  • Seguretat alimentària i biotecnologia.
  • Canvi climàtic i energies renovables.
  • Nous materials. Fonaments i aplicacions.

Les persones interessades en presentar-se a aquest concurs hauran de posar-se en contacte amb Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de  l'Oficina de Recerca i Innovació tan aviat com els sigui possible per gestionar la documentació institucional que es demana.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2022.

+info: ConvocatòriaWeb informativa