Un estudi del TECCIP (Blanquerna-URL) revela l’ús dels mitjans per part de les persones immigrants

Consell de l'Audiovisual de Catalunya El grup de recerca TECCIP de la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL) ha realitzat un informe sobre les preferències sobre mitjans que tenen les persones immigrants residents a Catalunya. L'objectiu de l’estudi, finançat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), és comprovar en quina mesura els mitjans autòctons (de Catalunya i de la resta d'Espanya) contribueixen a facilitar-ne la integració.

 

El personal investigador de la URL destaca que el treball és pioner, perquè fins ara la majoria d'estudis sobre immigració se centraven en el tractament mediàtic que rep el col•lectiu immigrant mitjançant l'anàlisi dels continguts, mentre que aquest estudi mostra, per primer cop, quines són les preferències mediàtiques de les persones estrageres residents a Catalunya. La metodologia ha consistit a seleccionar dades sobre consum, especialment del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, i realitzar un treball de camp, tant amb personal expert sobre immigració com amb grups de treball formats per persones estrangeres residents a Catalunya.

 

La conclusió principal de l'informe és que els mitjans generalistes que s'emeten a Catalunya tenen una eficàcia escassa en la tasca d'afavorir la integració de les persones nouvingudes. Segons dades del gener de 2008, Catalunya tenia 7.354.441 persones empadronades, de les quals un milió eren de fora de Catalunya (14,9% del total).


Les dades combinades indiquen que el mitjà més utilitzat és, amb diferència, la televisió. El personal investigador del TECCIP constata un ús intensiu del satèl•lit, que en el cas de les persones procedents de llatinoamerica es combina amb els canals autòctons. La ràdio és un mitjà que s'utilitza menys que la televisió, però, en qualsevol cas, el consum de ràdios estrangeres (que es poden rebre per l'antena parabòlica o per Internet) és sempre superior al de les cadenes autòctones. El consum de premsa generalista per part del col•lectiu immigrant és escàs i es limita als diaris gratuïts. Hi destaca la presència d'un nombre important de capçaleres fetes per i per als immigrants, especialment en el cas dels llatinoamericans. Les més importants són Latino i Sí, se puede.

Aquesta radiografia, molt marcada per la barrera idiomàtica, canvia completament en el cas dels fills i les filles del  col•lectiu immigrant. Aquests, que han estat escolaritzats a Catalunya, tenen els mateixos gustos i preferències que els nens i les nenes catalanes de la seva edat.+ info: Nota premsa CAC / Informe / Ajuts CAC