Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullMaria Elena Ruiz Laiseca (FPCEEB), Sergi Pascual Torrent (IQS SE), Sohail Riaz (FCRIB) han defensat la seva tesi doctoral.

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna:

 • Autora: Sra. Maria Elena Ruiz Laiseca
 • Directora: Dra. Maria Gonzalez Davies
 • Títol: Using Flipped Learning to Teach English as an Additional Language in Higher Education: A case study
 • Data defensa: 25/1/2022
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/673862

IQS School of Engineering:

 • Autor: Sr. Sergi Pascual Torrent
 • Director: Dr. Antoni Planas Sauter
 • Títol: Tinkering with carbohydrate-active enzymes for novel specificities: Chitin deacetylases and Glycosidases
 • Data defensa: 1/3/2022
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/673861

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna:

 • Autor: Sr. Sohail Riaz
 • Director: Dr. Josep A. Rom Rodríguez
 • Codirector: Dr. Enric Ordeix Rigo
 • Títol: Facebook Advertising likeability factors in Pakistan: As a way to understand the relationship between Pakistan's Culture and Advertising
 • Data defensa: 22/3/2022
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/673863
foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_227.png