Nova convocatòria d’acreditacions de professorat lector de l’AQU

AQUL’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha obert un nou termini d’emissió d’informes de professorat lector.

L’avaluació de les sol·licituds es basarà en els següents mèrits:

  • Experiència investigadora: publicacions; participació en projectes de recerca; obra artística; contribucions en congressos; estades en centres de recerca; direcció d’activitats de recerca o desenvolupament; transferència de tecnologia, patents, models d’utilitat i altres resultats; altres mèrits de recerca rellevants.
  • Formació acadèmica: predoctoral, doctoral i postdoctoral.
  • Experiència docent: trajectòria docent universitària; formació per a la docència universitària; innovació docent i altres mèrits docents.

Les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, i es necessari disposar de certificat digital per poder fer aquest tràmit. El termini per annexar tota la documentació és de 5 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 8 d’abril de 2022.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb la Florencia Nava, de l’Oficina de Recerca i Innovació (fnava@rectorat.url.edu).

+ info: AQU-lectorCriteris d’AvaluacióFormulari sol·licitudModel CV lector, Recomanacions per la confecció del CV, Guia certificats electrònics qualificats

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_aqu_57.jpg