Política d'accés obert per a articles i dades de la Fundació "la Caixa"

AdjuntMida
Image icon logo_laCaixa_2020.png6.96 KB

Fundació "la Caixa"Coneixes la política d’accés obert en relació als resultats de la recerca de Fundació “la Caixa”? Si tens un projecte finançat o estàs preparant una sol·licitud per una convocatòria de la Fundació “la Caixa” t’interessa. T’ho expliquem!

Des de la Fundació “la Caixa” s’insta a totes les persones beneficiàries dels seus ajuts a compartir els resultats obtinguts de la manera més oberta possible i com més aviat millor, preservant, però, la confidencialitat quan sigui necessari sota el principi “tant obert com sigui possible, tan restringit com sigui necessari”:

Pel que fa a publicacions

  • Dipositar qualsevol publicació amb revisió d'experts que resulti del projecte finançat en un repositori institucional o temàtic de rellevància de la disciplina, immediatament després de la publicació. Al repositori s'hi ha de fer constar el codi d'identificació del projecte finançat.
  • En un període no superior a sis mesos des de la data de la publicació, s'ha de fer accessible al públic la versió publicada de la publicació científica.
  • En cas que no sigui possible per restriccions imposades per les condicions de la revista o plataforma corresponent, s'acceptarà la versió de l'autor/a que hagi passat tot el procés de revisió d'experts i no presenti la maquetació final de la publicació.

Pel que fa a les dades de la recerca

  • Els beneficiaris d'un ajut de la Fundació "la Caixa" han d'elaborar un pla de gestió de dades per a tots els projectes de recerca finançats per l'entitat que tinguin un pressupost igual o superior a 100.000 euros. La resta de projectes en queden exempts, tot i que se'ls recomana de fer-ho igualment com a bona pràctica.
  • Els beneficiaris han de fer públiques, com a mínim, les dades que sustentin els resultats publicats i, si s'escau, el material necessari (programari, setups, etc.) per a la seva comprensió o anàlisi. Aquesta posada a disposició de les dades es pot fer en qualsevol repositori o arxiu de confiança.
  • En el cas que hi hagi altres resultats del projecte susceptibles de poder ser divulgats (programari, setups, etc.), els beneficiaris també els han de fer públics, en un repositori adequat, en un període no superior a sis mesos després de la finalització del projecte.

Podeu dirigir els vostres dubtes al respecte a l’Anna Caellas, de l’Oficina de Recerca i Innovació (acaellas@rectorat.url.edu).

+info: Política de gestió i accés obert de la Fundació “la Caixa”

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_laCaixa_2020_12.png