Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullMireia Castejón Vilatersana (IQS SE), ha defensat la seva tesi doctoral.

 

IQS School of Engineering:

  • Autora: Sra. Mireia Castejón Vilatersana
  • Director: Dra. Magda Faijes Simona
  • Codirector: Dr. Antoni Planas Sauter
  • Títol: Oligosacáridos de la leche materna, un reto para las leches de fórmula: Ingeniería de proteínas de la enzima lacto-N-biosidasa de Bifidobacterium bifidum para la síntesis de lacto-N-tetraosa
  • Data defensa: 14/2/2022
  • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/673531

 

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_220.png