Premis Fundació Banc Sabadell a la Recerca Econòmica, a la Recerca Biomèdica i a les Ciències i a l’Enginyeria 2022

Banc de SabadellLa Fundació Banc Sabadell ha obert una nova convocatòria dels seus Premis a la Recerca Econòmica, a la Recerca Biomèdica i a les Ciències i a l’Enginyeria per al 2022.

1. Premi Fundació Banc Sabadell a la Recerca Econòmica 2022

L’objectiu del premi és el de reconèixer el treball del personal investigador de nacionalitat espanyola en els camps del coneixement econòmic, empresarial i social, i contribuir a l’anàlisi i la formulació d’alternatives que promoguin el benestar social.

Les persones candidates hauran de ser proposades per personal investigador, universitats, centres acadèmics i d’investigació, fundacions, empreses i altres institucions tant nacionals com internacionals.

Podrà optar al premi el personal investigador de nacional espanyola de fins 40 anys a 31 de desembre de 2021. Aquesta edat podria ser ampliada fins a un màxim d’un any per cada fill quan s’hagin produït interrupcions a la carrera professional per permís de maternitat.

La dotació econòmica del premi és de 30.000 euros. Les propostes aniran acompanyades del CV del candidat i de tota la documentació complementària que es consideri oportuna.

2. Premi Fundació Banc Sabadell a la Recerca Biomèdica 2022

L’objectiu del premi és el d’incentivar i reconèixer el treball del personal investigador en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut.

Les persones candidates han de ser proposades per persones vinculades a universitats, hospitals o centres de recerca.

Podrà optar al premi el personal investigador de fins a 42 anys a 31 de desembre de 2021, de qualsevol nacionalitat que porti un mínim de tres anys continuats realitzant una tasca de recerca a Espanya i que hagin centrat els seus treballs en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut. Aquesta edat podria ser ampliada fins a un màxim d’un any per cada fill quan s’hagin produït interrupcions a la carrera professional per permís de maternitat

La dotació econòmica del premi és de 50.000 euros. I les propostes constaran d’una carta de presentació de la persona que proposi, el CV de la persona candidata (de màxim 5 pàgines) en format PDF i la documentació del treballs de recerca desenvolupats més rellevants (màxim 10).

3. Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria 2022

L’objectiu del premi és el d’incentivar i reconèixer el treball del personal investigador en el camp de les Ciències i l’Enginyeria.

Les persones candidates han de ser proposades per persones vinculades a universitats o centres de recerca.

Podrà optar al premi el personal investigador de fins a 42 anys a 31 de desembre de 2020, de qualsevol nacionalitat que porti un mínim de tres anys continuats realitzant una tasca de recerca a Espanya .

La dotació econòmica del premi és de 50.000 euros. I les propostes constaran d’una carta de presentació de la persona que proposi, el CV de la persona candidata (de màxim 5 pàgines) en format PDF i la documentació del treballs de recerca desenvolupats més rellevants (màxim 10).

Caldrà enviar la documentació, en castellà o anglès, a través de la pàgina web de la Fundació Banc Sabadell.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 31 de març de 2022.

Les persones interessades en aquesta convocatòria poden posar-se en contacte amb la Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de Oficina de Recerca i Innovació.

+ info: Premis Banc Sabadell

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_banc_sabadell_11.jpg