Recordatori: Convocatòria de captació de projectes científics per a l’edició The Collider 2022

Mobile World Capital BarcelonaContinua oberta la convocatòria de captació de projectes científics per a l’edició 2022 del programa The Collider, impulsat per la Fundació Barcelona Mobile World Capital, amb l’objectiu d’apropar la ciència al mercat, fomentant l'actitud emprenedora en universitats i centres de recerca i generar així spin-offs d’alt valor per a la indústria i la societat.

Entre els reptes sectorials a resoldre en aquesta edició es troben:

 • Salut i benestar: pacient psicològic i emocional dels pacients, millora de la diagnosi de malalties i aparició de complicacions, accés a les dades de salut i comunicació amb els agents de salut, aparició de nous canals de venta digitals i nous models de distribució, etc.
 • Indústria 4.0: automatització de processos i robotització, ús de 5G en els processos de producció, integració tecnològica de la cadena de valor, optimització de l’extracció i ús de dades, valorització de residus, etc.
 • Energia i tecnologies netes: optimització de processos per produir biocombustibles, aconseguir un sistema energètic 100% renovable, maximitzar l’autoconsum i generació local d’energia de forma eficient, etc.
 • Mobilitat: optimització de les infraestructures per a una mobilitat autònoma, reducció de la petjada de carboni del transport, canvi de paradigma del vehicle amb font d’energia al vehicle capaç d’utilitzar energia, etc.
 • Industria agroalimentària: eliminar l’impacte ambiental dels embalatges, els residus alimentaris industrials o la producció d’aliments, millora de la salut a través de l’alimentació, avenços en genòmica i altres àmbits per millorar la comprensió de l’impacte sobre la salut, escurçar la cadena de subministrament de la granja a la taula, etc.

Les persones participants han de complir els requisits següents:

 • Ser personal investigador: estudiants de màster, doctorats o post-doctorats o estar vinculats a un grup de recerca d’una universitat o d’un centre de recerca o tecnològic.
 • Disposar d’experiència demostrable i coneixements experts en tecnologies d’interès del programa: intel·ligència artificial, internet de les coses, realitat virtual, modelat 3D, dispositius mèdics, maquinari industrial, robòtica, materials, Blockchain o 5G.
 • Disposar d’autorització expressa del responsable del grup de recerca i de la pròpia institució, per poder participar en la convocatòria.
 • Comprometre’s a participar de forma activa a l’edició 2022 del programa The Collider.

Les fases del programa The Collider 2022 són:

 • Fase 1 – Opportunity Validation: validació tecnològica del projecte, revisant l’avantatge competitiu que ofereixi la tecnologia, l’estat de maduresa tecnològica, l’estat de l’estratègia de protecció de la propietat intel·lectual, les solucions tecnològiques existents o emergents, etc.
 • Fase 2 – Team Building: creació d’equips multidisciplinaris i incorporació de perfils emprenedors.
 • Fase 3 – Business Validation: identificació i validació de l’oportunitat de negoci i definició del pla d’acció
 • Fase 4 – Porfolio: creació i posada en marxa de les societats

Se seleccionaran els 15 projectes que millor resolguin els reptes industrials plantejats. Aquests rebran 2.000 euros de premi i, a més dels serveis i actius oferts pel propi programa, tindran la possibilitat d’accedir a una inversió de fins a 100.000€ si es constitueixen com a societat durant la fase 4.

El termini per presentar candidatures finalitza el 27 de febrer de 2022.

+info: Web The Collider, Bases

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_mobile_world_capital_bcn_3.png