La Marató obre una nova convocatòria per finançar projectes de recerca sobre salut mental

Fundació La Marató de TV·La Fundació La Marató de TV3 ha obert una nova convocatòria per finançar projectes de recerca, amb l’objectiu de fomentar la recerca científica d’excel·lència sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris en l’àmbit de la salut mental.

En aquesta convocatòria es podran presentar projectes unitaris (amb un únic investigador principal beneficiari); i projectes coordinats (amb diferents investigadors principals beneficiaris i, per tant, diferents subprojectes, que actuen representats per un dels beneficiaris que serà l’interlocutor amb la Fundació i alhora investigador principal coordinador).

L’import màxim de les ajudes econòmiques no podrà superar els 200.000 euros per als projectes unitaris. Per a projectes coordinats en què participin dos grups, l’import màxim serà de 300.000 euros. En cas de projectes coordinats de tres o més grups, l’import màxim per finançar serà de 400.000 euros. La quantitat adjudicada inclou el 25% per al centre on el personal investigador desenvolupa la seva activitat investigadora (costos indirectes).

La durada de referència dels projectes és de 3 anys. Aquesta durada pot ser prorrogada si aquesta queda justificada degudament.

El personal investigador que presenti sol·licituds com a responsable dels projectes en aquesta convocatòria haurà d’acreditar tenir títol de doctor/a, que disposa de la infraestructura necessària, i que té una trajectòria d’excel·lència en recerca amb, com a mínim, cinc publicacions rellevants (Q1) en l’àmbit de la salut mental o dues publicacions rellevants (Q1) com a primer o últim autor en l’àmbit de la salut mental.

Les sol·licituds s’han de presentar via el portal web de La Marató, en el format que s’especifica a les bases.

El termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 25 de febrer de 2022.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb la Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible per a gestionar la documentació institucional que es demana.

+ info: Bases, Preguntes freqüents, Accés al portal de La Marató

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: