Publicada la convocatòria d’ajuts Ramon y Cajal 2021: Novetats

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat la convocatòria dels ajuts Ramon y Cajal 2021 amb algunes novetats respecte a anys anteriors.

Aquests ajuts tenen com a finalitat promoure la incorporació de personal investigador amb una trajectòria destacada en centres de R+D espanyols amb la finalitat d’adquirir les competències i capacitats que els permeten obtenir un lloc de caràcter estable en un centre de recerca.

Es convoquen 647 ajuts, de les quals 278 estan reservats per a la contractació de joves investigadors en substitució dels ajuts Juan de la Cierva Incorporación, la convocatòria dels quals ja no existeix.

A partir d’ara els ajuts Ramon y Cajal tenen un nou format que comprèn dues fases:

  • La primera fase té una durada mínima de 3 anys (equivalent als ajuts Juan de la Cierva Incorporación) durant la qual els investigadors tenen com a objectiu millorar les capacitats ja adquirides durant la primera etapa postdoctoral
  • La segona fase tindrà una durada mínima de 2 anys i per a poder-hi accedir caldrà superar una avaluació. Aquesta fase del programa estarà dirigida a adquirir les competències i capacitats per obtenir un lloc de treball de caràcter estable i s’augmentarà l’import de l’ajut.

Els requisits per ser beneficiari dels ajuts Ramon y Cajal són:

  • Haver obtingut el títol de doctor entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2019. En el cas dels joves investigadors, han d’haver obtingut el títol de doctor entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019
  • No haver estat beneficiari d’un ajut Ramon y Cajal anterior
  • No ser beneficiari dels ajuts Juan de la Cierva Formación o Incorporación
  • No poden presentar més d’una sol·licitud

Es recomana llegir en detall les bases de la convocatòria ja que hi ha novetats respecte la documentació a presentar.

El termini per a la presentació de sol·licituds és des del 18 de gener fins el 8 de febrer 2022 a les 14.00.

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’han de posar en contacte amb la Sra. Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació abans del dimarts 1 de febrer de 2022.

+info: Convocatòria; Web convocatòria; Preguntes freqüents; Webinar AEI nova convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI_12.png