Publicada la convocatòria dels ajuts Juan de la Cierva Formación 2021

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat la convocatòria d’ajuts Juan de la Cierva Formación corresponents a l’any 2021.

L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar la contractació laboral de joves en possessió del títol de doctor, per un període de dos anys, i amb l’objectiu de completar la seva formació investigadora postdoctoral en centres de recerca distints a aquells en què van realitzar la seva formació predoctoral.

Els requisits per ser beneficiari dels ajuts Juan de la Cierva Formación són:

  • Haver obtingut el títol de doctor entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021. Per aquelles persones amb més d’un títol de doctor es té en compte el primer títol
  • Sol·licitar la incorporació en un centre diferent a aquell en què van realitzar la formació predoctoral
  • No haver estat beneficiari d’ajuts anteriors de Juan de la Cierva
  • No poden sol·licitar simultàniament l’ajut Ramon y Cajal

El termini per a la presentació de sol·licituds és des del 20 de gener fins el 10 de febrer de 2022 a les 14.00.

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’han de posar en contacte amb la Sra. Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació abans del dijous 3 de febrer de 2022.

+info: Convocatòria; Web convocatòria; Preguntes freqüents; Webinar AEI nova convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI_11.png