Convocatòria de projectes de col·laboració publico-privada 2021

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació (MCI) ha publicat la convocatòria corresponent a l’any 2021 d’ajuts a projectes de col·laboració publico-privada, destinats a finançar projectes de desenvolupament experimental entre empreses i organismes de recerca, en el marc del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, Subprograma Estatal de Transferencia de Conocimiento, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La finalitat d’aquesta convocatòria es avançar en la incorporació de coneixements i resultats cientificotècnics que permetin la validació y el desenvolupament precompetitiu de noves tecnologies, productes i serveis, creant el context adequat que estimuli la generació d’una massa crítica en R+D+I de caràcter interdisciplinari per a la seva aplicació, transferència, cerca de solucions i generació de resultats tant en les trajectòries tecnològiques i de innovació de les empreses com en el mercat.

Aquesta convocatòria finançarà projectes de 400.000 € de pressupost mínim, amb una durada de 3 anys. El representant de l’agrupació i entitat coordinadora de la sol·licitud haurà de ser una empresa.

El termini intern de presentació de sol·licituds per part del personal investigador finalitza el 7 de febrer de 2022.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud han de contactar amb el la Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL (jcondal@rectorat.url.edu), el més aviat possible, per coordinar la tramitació de la sol·licitud.

+info: Web Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI_10.png