Convocatòria de projectes estratègics orientats a la transició ecològica i la transició digital

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació (MCI) ha publicat la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca estratègics orientats a la transició ecològica i la transició digital de l’any 2021, en el marc del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023.

Aquesta convocatòria finançarà dos tipus de projectes de recerca:

  1. Projectes de transició ecològica: La temàtica d’aquests projectes es centra en aspectes com la descarbonització, l’eficiència energètica, les energies renovables, l’electrificació de l’economia, emmagatzematge d’energia, les solucions basades en la natura, la restauració ecològica, la economia circular y la millora de la resiliència de tots els sectors econòmics, entre altres, amb la finalitat de contribuir als objectius mediambientals de la transició ecològica recollits al Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 ( Reglament de Taxonomia).
  2. Projectes de transició digital: Aquests projectes pretenen digitalitzar tota la cadena de valor en sectors tractors, aprofitant plenament les sinergies i oportunitats dels nous desenvolupaments tecnològics y de gestió de dades. L’agenda urbana, l’ educació, l’agricultura, el turisme, la industria, la mobilitat, la modernització de la Administració pública, la ciberseguretat o la nova economia de les cures, són línies a considerar dins de la transició digital.

Els projectes podran ser individuals o coordinats amb una durada de 2 anys.

El termini intern de presentació de sol·licituds per part del personal investigador finalitza el 17 de gener de 2022.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud han de contactar amb el la Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL (jcondal@rectorat.url.edu), el més aviat possible, per coordinar la tramitació de la sol·licitud.

La convocatòria, els models de memòria científica i de CVA, i altres formularis els podreu trobar al portal del Ministeri de Ciència i Innovació (MCI).

+info: Web Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI_9.png