Publicat el document “Opportunities for Researchers from the SSH in HE”

Comissió EuropeaA l’Horizon Europe NCP Portal s’ha publicat una guia sobre les oportunitats de finançament en les àrees de ciències socials i humanitats en el programa Horizon Europe pel període 2021-2022.

La guia, elaborada com a part del projecte Bridge2HE, té com a objectiu oferir als national contact points (NCP) i les persones participants accés a coneixements, eines de suport i serveis que els NCP desenvolupen per donar suport a la participació amplia a Horizon Europe.

+info: Horizon Europe NCP Portal; Guia SSH

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_european_comission_65.png