Convocatòries Erasmus+ - Cooperation Partnerships in the fields of education, training and youth

Comissió EuropeaS’ha publicat la convocatòria “Cooperation Partnerships in the fields of education, training and youth” del Programa Erasmus+.

L’objectiu principal de les associacions per a la cooperació és permetre a les organitzacions augmentar la qualitat i la rellevància de les seves activitats, desenvolupar i reforçar les seves xarxes de socis, augmentar la seva capacitat per operar conjuntament a nivell transnacional, impulsant la internacionalització de les seves activitats i mitjançant l’intercanvi o el desenvolupament de noves pràctiques i mètodes, així com compartir i confrontar idees. Tenen com a objectiu donar suport al desenvolupament, transferència i/o aprenentatge i intercanvis d’experiències a nivell europeu. Els resultats haurien de ser reutilitzables, transferibles, escalables i, si és possible, tenir una forta dimensió transdisciplinària. Es preveu que els projectes seleccionats comparteixin els resultats de les seves activitats a nivell local, regional, nacional i transnacional.

Les associacions per a la cooperació tenen com a objectiu:

  • Augmentar la qualitat del treball, les activitats i les pràctiques de les organitzacions i institucions implicades, obrint-se a nous actors, que no s’inclouen naturalment en un sector;
  • Capacitat de les organitzacions per treballar transnacionalment i entre sectors;
  • Atendre les necessitats i prioritats comunes en els camps de l’educació, la formació, la joventut i l’esport;
  • Permetre la transformació i el canvi (a nivell individual, organitzatiu o sectorial), donant lloc a millores i nous enfocaments, en proporció al context de cada organització.

Tots els projectes han d’abordar les prioritats horitzontals (inclusió i diversitat; canvi climàtic i medi ambient; digitalització; participació ciutadana) del programa i les prioritats especifiques per cada sector:

  • Educació superior
  • Educació escolar
  • Formació professional
  • Educació de persones adultes
  • Esport

Pot participar qualsevol entitat publica o privada, establerta en el País del programa (Estats Membres de la UE, Noruega, Islàndia, Liechtenstein, República de Macedònia del Nord, Turquia i Serbia) i els països associats (consulteu la guia del programa), sempre i quan la seva participació doni un valor afegit al projecte. Son projectes transnacionals i ha de haver-hi mínim 3 socis de 3 països diferents del programa.

Els projectes han de tenir una duració d’entre 12 i 36 mesos. La subvenció total del projecte és d’un import variable, amb un mínim de 100.000 euros i un màxim de 400.000 euros.

Les sol·licituds per a projectes en els àmbits de l’educació, formació i joventut es sol·licita a l’Agència Nacional del coordinador. Les sol·licituds per a projectes en l’àmbit de l’esport o en els àmbits de l’educació, formació i joventut, presentat per ONGs es presenten a l’Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (EACEA). En ambdós casos, el mateix consorci de socis només pot enviar una sol·licitud a una agència per cada termini.

El termini per a la presentació de sol·licituds és el 23 de març de 2022 a les 12.00.

El personal investigador de la URL que es vulgui presentar a aquesta convocatòria n’haurà d’informar a la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.

+info: Funding and Tenders Opportunities; Erasmus+ Programme Guide; Pàgina web SEPIE (Agència Nacional)

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_european_comission_63.png