Nova convocatòria Erasmus+ - Forward Looking Projects

Comissió EuropeaEl programa Erasmus+ per l’any 2022 inclou una nova convocatòria anomenada “Forward-looking Projects”, que té com a objectiu fomentar la innovació, la creativitat i la participació, així com l'emprenedoria social en diferents àmbits de l'educació i la formació, dins dels sectors o entre sectors i disciplines.

Els “projectes de futur” són projectes a gran escala que tenen com a objectiu identificar, desenvolupar, provar i/o avaluar enfocaments innovadors (polítiques) que tenen el potencial d'integrar-se, millorant així els sistemes d'educació i formació. Donaran suport a idees amb visió de futur que responen a prioritats europees clau i que tenen el potencial d'integrar-se i aportar aportacions per millorar els sistemes d'educació, formació i joventut, així com per aportar un efecte innovador substancial en termes de mètodes i pràctiques per a tot tipus d'entorns d'aprenentatge i participació activa per a la cohesió social d'Europa.

Els projectes seran un de tres lots que abordaran 6 prioritats principals:

 • Lot 1: Cross-sectoral priorities
  • Priority 1: Supporting high quality and inclusive digital education
  • Priority 2: Supporting education and training systems to adapt for the green transition
 • Lot 2: Vocational Education and Training
  • Priority 3: Supporting the Pact for Skills
  • Priority 4: Structures and mechanisms for Applied Research in VET
  • Priority 5: Green skills in the VET sector
 • Lot 3: Adult Education
  • Priority 6: Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults

Per als projectes de lot 1 la durada dels projectes és de 24 a 48 mesos mentre que per als projectes de lots 2 i 3 la durada és de 24 mesos.

Aquesta acció segueix un model de finançament lump sum. La subvenció màxima de la UE per projecte és la següent:

 • Per Lot 1 – Cross-sectoral priorities: EUR 800,000
 • Per Lot 2 – Vocational Education and Training: EUR 700,000
 • Per Lot 3 – Adult education: EUR 1,000,000.          

El termini de presentació de sol·licituds és el 15 de març de 2022 a les 17.00.

El personal investigador de la URL que es vulgui presentar a aquesta convocatòria n’haurà d’informar a la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.

+info: Erasmus+ Programme Guide, Funding & Tenders Opportunities

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_european_comission_62.png