Publicació de la llista prioritzada de sol·licituds dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI) per a l’any 2022

Universitat Ramon LlullLa URL ha publicat al tauler d’anuncis del web, en data 1 de desembre de 2021, la llista prioritzada de sol·licituds per a la convocatòria d’ajuts per contractar personal investigador novell per a l’any 2022 (FI 2022).

Les persones interessades poden presentar al·legacions, en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la publicació de la present llista al tauler d’anuncis oficial del web de la URL, al registre del Rectorat de la URL (Claravall, 1-3 | 08022 Barcelona) o per correu electrònic amb acusament de rebuda a vicerectorat.recerca@url.edu

Aquesta convocatòria rep el finançament de 

+info: Llista prioritzada sol·licituds FI 2022

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: