Oberta la convocatòria “Connecta: de la recerca a la pràctica social”

Fundació "la Caixa"L’Observatori Social de “la Caixa” llança una nova convocatòria amb l’objectiu de promoure la relació i el treball conjunt entre l’àmbit de la recerca i el de la pràctica (sector social i administració pública) i augmentar l’impacte social de tots dos àmbits.

La convocatòria s’adreça a organitzacions de l’àmbit de la recerca i de la pràctica, amb seu i actuació a Espanya, que formin equips mixtos disposats a impulsar conjuntament un projecte amb un objectiu comú que permeti generar un impacte social positiu.

Les propostes presentades hauran d’estar relacionades amb el benestar emocional i la salut mental a Espanya.

Els projectes seleccionats rebran una aportació de fins a 80.000 euros (impostos, despeses indirectes i cànons, si n’hi ha, inclosos) per a cada projecte.

En l’àmbit de la recerca, hi poden participar:

  • Organitzacions vinculades a una universitat
  • Organitzacions inscrites com a centres de recerca en algun registre públic
  • Organitzacions que incloguin la recerca dins els seus estatuts

En l’àmbit de la pràctica, hi poden participar:

  • Organitzacions del Tercer Sector Social o de l’Economia Social (incloent-hi també les organitzacions de segon nivell o superior).
  • Administracions públiques o altres ens públics locals, supramunicipals, autonòmics o estatals.

Les proposes es podran presentar fins al 21 de desembre 2021 a les 14.00.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte el més aviat possible amb en Idoia Villanueva de l'Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu) per tal de planificar el procediment de presentació de sol·licituds.

+info. Web convocatòria Connecta, Bases, Criteris i procés avaluació

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_laCaixa_2020_8.png