Nova convocatòria d’acreditacions de professorat lector de l’AQU

AQUL’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha obert un nou termini d’emissió d’informes de professorat lector.

L’avaluació de les sol·licituds es basarà en els següents mèrits:

  • Experiència investigadora: publicacions; participació en projectes de recerca; obra artística; contribucions en congressos; estades en centres de recerca; direcció d’activitats de recerca o desenvolupament; transferència de tecnologia, patents, models d’utilitat i altres resultats; altres mèrits de recerca rellevants.
  • Formació acadèmica: predoctoral, doctoral i postdoctoral.
  • Experiència docent: trajectòria docent universitària; formació per a la docència universitària; innovació docent i altres mèrits docents.

Com a novetat del 2021: l’AQU ha revisat els criteris fixats per a l’avaluació dels mèrits de recerca (especialment de les publicacions) en l’àmbit de les humanitats.

Les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, i es necessari disposar de certificat digital per poder fer aquest tràmit. El termini per annexar tota la documentació és de 5 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 15 d’octubre de 2021.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb la Idoia Villanueva, de la Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu).

+ info: AQU-lector, Criteris d’Avaluació, Formulari sol·licitud, Guia certificats electrònics qualificats

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_aqu_55.jpg