Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullPooja Mohanty (Esade ADE), ha defensat la seva tesi doctoral.

 

Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses Esade:

  • Autora: Sra. Pooja Mohanty
  • Directora: Dra. Núria Agell Jané
  • Codirectora: Dra. Mónica Casabayó Bonás
  • Títol: Knowledge aggregation from experts and customers: A contribution to new product innovation with artificial intelligence techniques
  • Data defensa: 31/8/2021
  • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/672428
foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_205.png